نمونه ITP برای بازرسی پیچ گرید 8.8 جهت کاربرد سازه ای

سعی شده الزامات موجود در یک اسپک خوب جهت بازرسی پیچ با کاربرد سازه ای طی یک ITP خدمت عزیزان ارائه شود.

با تغییر نوع استانداردها شما قادر خواهید بود ITP مذکور را برای پیچ ها و مهره های گرید های مختلف با استانداردهای مختلف آماده کنید.

Bolt and Nut Inspection and Test Plan

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

دانلودسنتر - بازرسی پیچ و مهره