Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده شیرهای صنعتی - بدنه شیرهای صنعتی

globe valve body بدنه شیر

1.       بدنه شیرهای صنعتی

بدنه شیرهای صنعتی – Body – که در بعضی مواقع آنرا شل Shell نیز می نامند بخش اصلی یک شیر صنعتی است. بدنه شیر صنعتی علاوه براینکه اولین عضو تحمل کننده فشار سیال است، المان اصلی در اسمبلی شیرهای صنعتی نیز می باشد و اسمبلی صحیح کلیه اجزای شیر به دقت ساخت بدنه شیر بستگی دارد.

بدنه یک شیر صنعتی بعنوان المان اصلی تحمل کننده فشار سیال می بایست استحکام لازم را جهت تحمل این فشار داشته باشد.و بعنوان المان اصلی اسمبلی یک شیر صنعتی باید تنشهای انتقالی از لوله، ضربات ناشی از سیال، گشتاورهای باز و بست را تحمل کند.

یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده در فرآیند جوشکاری گازهای محافظ می‌باشد. مهمترین کاربرد گاز محافظ عبارت است است از:

محافظت از حوضچه جوش در برابر گازهای اتمسفر مخصوصاً نیتروژن و اکسیژن  هوا

کمک به ایجاد قوس پایدار

 انتقال فلز  به صورت یکنواخت

 لازم به  ذکر است که تقریبا تمام فلزات تمایل زیادی به ترتیب شدن با اکسیژن و نیتروژن دارند. از واکنش بین گازهای موجود در هوا محصولات و واکنشی مختلفی در فلز جوش ایجاد خواهد شد که اکثر این محصولات باعث بروز نواقصی در جوش می شوند