Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

آشنایی با شیرهای صنعتی

شیرها یکی از اجزای لاینفک خطوط لوله و پایپینگ به شمار می‌روند و قطعا شیرها از اجزای اصلی پایپینگ و بسیاری از تجهیزات در صنایع مختلف می باشد. در ابتدا شیرها به صورت تخته‌های بالارونده برای قطع، وصل و تعیین مسیر جریان آب در جوی‌ها و کانال‌های روباز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. با گذشت زمان و در پی نیاز و صنعتی شدن، بشر توانست انواع مختلفی از شیرهای ساده و پیچیده را برای رفع احتیاجات خود ابداع کند. امروزه انواع شیرها به تعداد زیاد در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Process Vessel Fabrication Oil Gas NGLبازرسی مخازن تحت فشار

UW-9 DESIGN OF WELDED JOINTS

a.

در این پاراگراف انواع joint type هایی که در فرآیندهای جوشکاری arc, gas مجاز به استفاده در طراحی مخازن هستند و انواع فرآیندهای مجاز جوشکاری آورده شده است. در طراحی اتصالات میبایست الزامات جدول Table UW-12 و الزامات UW-27b رعایت گردد.