Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

آشنایی با اجزای شیرهای صنعتی
درپوش شیرهای صنعتی

Gate Valve Parts
همانگونه که از اسم این قطعه پیداست، درپوش دربر گیرنده ساقه - stem - و نوارهای آببند ساقه – packing – در یک شیر صنعتی می باشد که بر روی اوپنینگ بدنه نصب می شود.
در برخی از طراحی ها مانند تصویر زیر درپوش یا bonnet شیر در واقع جزئی از بدنه شیر می باشد. در این نوع از شیرها درپوش و بدنه با هم ادغام شده اند که در اصطلاح آنرا "بونت یکپارچه " گویند.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده شیرهای صنعتی - بدنه شیرهای صنعتی

globe valve body بدنه شیر

1.       بدنه شیرهای صنعتی

بدنه شیرهای صنعتی – Body – که در بعضی مواقع آنرا شل Shell نیز می نامند بخش اصلی یک شیر صنعتی است. بدنه شیر صنعتی علاوه براینکه اولین عضو تحمل کننده فشار سیال است، المان اصلی در اسمبلی شیرهای صنعتی نیز می باشد و اسمبلی صحیح کلیه اجزای شیر به دقت ساخت بدنه شیر بستگی دارد.

بدنه یک شیر صنعتی بعنوان المان اصلی تحمل کننده فشار سیال می بایست استحکام لازم را جهت تحمل این فشار داشته باشد.و بعنوان المان اصلی اسمبلی یک شیر صنعتی باید تنشهای انتقالی از لوله، ضربات ناشی از سیال، گشتاورهای باز و بست را تحمل کند.