Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده در فرآیند جوشکاری گازهای محافظ می‌باشد. مهمترین کاربرد گاز محافظ عبارت است است از:

محافظت از حوضچه جوش در برابر گازهای اتمسفر مخصوصاً نیتروژن و اکسیژن  هوا

کمک به ایجاد قوس پایدار

 انتقال فلز  به صورت یکنواخت

 لازم به  ذکر است که تقریبا تمام فلزات تمایل زیادی به ترتیب شدن با اکسیژن و نیتروژن دارند. از واکنش بین گازهای موجود در هوا محصولات و واکنشی مختلفی در فلز جوش ایجاد خواهد شد که اکثر این محصولات باعث بروز نواقصی در جوش می شوند

آشنایی با شیرهای صنعتی

شیرها یکی از اجزای لاینفک خطوط لوله و پایپینگ به شمار می‌روند و قطعا شیرها از اجزای اصلی پایپینگ و بسیاری از تجهیزات در صنایع مختلف می باشد. در ابتدا شیرها به صورت تخته‌های بالارونده برای قطع، وصل و تعیین مسیر جریان آب در جوی‌ها و کانال‌های روباز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. با گذشت زمان و در پی نیاز و صنعتی شدن، بشر توانست انواع مختلفی از شیرهای ساده و پیچیده را برای رفع احتیاجات خود ابداع کند. امروزه انواع شیرها به تعداد زیاد در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.