Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

مشخصات لوله
لوله چیست؟

لوله تیوب خالی است كه برای انتقال محصولات و همچنین فشار به كار می رود. محصولات عبارتند از سیال، گاز فاضلاب، پودرها‍‌، دانه های ریز و یا خیلی ریز و یا خیلی چیزهای دیگر. فشار نیز قدرت هیدرولیكی است ما معمولا هنگامی به تیوب لوله اتلاق می كنیم كه برای خطوط لوله بكار می رود. اما این تعریف به طور كلی هر چیزی را برای كاربرد مشابه با آنچه گفته شد در بر می گیرد. لوله یک تیوب است با سطح مقطع دایره ای شکل که با الزامات ابعادی یکی از استانداردهای ابعادی لوله مانند استانداردهای زیر تطابق داشته باشد.

ASME B36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

ASME B36.19M Stainless Steel Pipe

لوله ها معمولا توسط قطر خارجی و ضخامت دیواره مشخص می شوند و جهت معرفی کامل مشخصات یک لوله موارد زیر می بایست بیان شود:
- سایز
- ضخامت
- جنس
- استاندارد ساخت
- روش تولید
- آرایش انتهای لوله
- پوشش
- طول لوله

UW-5 MATERIALS- GENERAL

a.
متریال مورد استفاده در ساخت Pressure Parts می بایست با الزامات UG-4 تا UG-15 تطابق داشته باشد و کیفیت جوش پذیری آنها می بایست توسط الزامات SEC IX تایید شود.
• نکته: در اینجا دقت شود که بین هر دو الزام از AND استفاده شده لذا رعایت هر دو الزام آورده شده بصورت همزمان الزامیست. اهمیت جوش پذیری در برخی موارد که یک متریال خاص و خارج از SEC II توسط واحد مهندسی پروژه جهت استفاده در روند ساخت تایید می گردد حائز اهمیت می باشد. و بعضا جوش پذیری می بایست بعد از اجرای عملیات فرمینگ دمو زده شده و بررسی شود تا از بروز حجم گسترده عیوب احتمالی در تولید نهایی کارخانه جلوگیری شود.

(a) Pressure Parts. Materials used in the construction of welded pressure vessels shall comply with the requirements for materials given in UG-4 through UG-15,and shall be proven of weldable quality. Satisfactory qualification of the welding procedure under Section IX is considered as proof.